Sự khác biệt giữ 2 cổng thanh toán Paypal và Stripe

Sự khác biệt giữ 2 cổng thanh toán Paypal và Stripe

Stripe và Paypal là những cổng thanh toán có độ phổ biến và tin cậy cao trên thế giới. Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt cũng như những lợi ích của 2 cổng thanh toán này, hãy so sánh nhưng đặc điểm nỗi bật nhất của Stripe và Paypal để hiểu rõ thêm: 

 

Paypal Business

Stripe US

 Stripe UK

Payout

Payout theo đơn và độ tin cậy của tài khoản. Tài khoản mới sẽ được payout tiền là 21 ngày sau khi đã thêm tracking vào các đơn. Sau này khi tài khoản đủ độ tin cậy, sẽ payout từ 50% -100% ngay lập tức khi có đơn

Payout lần đầu là 7 ngày. Sau first payout sẽ là 2 ngày payout 1 lần

Payout lần đầu là 9 ngày. Sau first payout là 7 ngày.

Khởi tạo và xác minh

Paypal sẽ có các ngưỡng để xác minh. Tất cả mọi loại giấy từ liên quan đến công ty, sao kê ngân hàng.

Stripe sẽ xác minh thường xuyên hơn, Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh đúng luật và đúng quy trình của stripe

Stripe sẽ xác minh thường xuyên hơn, Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh đúng luật và đúng quy trình của stripe

KYC

Theo hình thức gửi tệp tin

Trực Tiếp online

Trực Tiếp online

Ưu điểm

Paypal là cổng thanh toán lớn, hệ thống hoàn thiện, giao diện và thao tác dể dùng, dể quản lí.

Vì Paypal có độ phổ biến lớn, nên CR thường sẽ cao hơn các cổng thanh toán khác

Payout cố định, không cần up tracking trước để payout tiền. Payout nhanh sau lần đầu.

Payout cố định, không cần up tracking trước để được payout tiền.

Xác minh thông tin đơn giản hơn.

Nhược điểm

Payout chậm ở giai đoạn đầu. Cần giấy tờ xác minh nhiều bước.

Quy định gắt gao, dể bị suspend do các chính sách của Stripe khá khó khan đối với drop ship. Có khả năng bị hold 10%, khi tỉ lệ dispute bạn cao

Quy định gắt gao, dể bị suspend do các chính sách của Stripe khá khó khan đối với drop ship. Có khả năng bị hold 10%, khi tỉ lệ dispute bạn cao